Ravitsemussanasto

Ravitsemussanasto

ADI (engl. acceptable daily intake) = asiantuntijoiden määrittämä lisäaineen turvallinen määrä, jonka ihminen voi päivittäin nauttia ilman terveydellistä haittavaikutusta.

AI (engl. adequate intake) ks. riittävä saanti.

Aikuistyypin diabetes ks. tyypin 2 diabetes.

Alfalinoleenihappo = välttämätön n-3-rasvahappo, joka on saatava ruoasta, koska sitä ei muodostu elimistössä. Alfalinoleenihaposta voi elimistössä rakentua eikosapentaeenihappoa (EPA) ja dokosaheksaeenihappoa (DHA), joita saa myös kalasta; ks. linolihappo. Myös saksanpähkinät sisältävät alfalinoleenihappoa.

Alfatokoferoli ks. E-vitamiini.

Alkoholi = energiaa tuottava (29 kJ (7 kcal)/g), keskushermostoon vaikuttava ei-välttämätön ravintoaine.

Allergia = tila, jossa ympäristön tavalliset aineet aktivoivat elimistön puolustusjärjestelmän käynnistämällä tulehduksen. Normaalisti puolustusjärjestelmä aiheuttaa tulehduksen vain haitallisia aineita, esimerkiksi tautia aiheuttavia mikrobeja vastaan. Ruoka-allergiassa elimistö herkistyy ravinnon aineille, yleisimmin proteiineille.

Amino = typpeä sisältävä.

Aminohappo = proteiinien perusyksikkö (amino = typpeä sisältävä); ruoan aminohapot jaetaan välttämättömiin ja ei-välttämättömiin aminohappoihin.

Aminohappopooli = aminohappojen varasto elimistössä kaikissa soluissa. Näitä solut käyttävät jatkuvasti proteiinien muodostukseen. Aminohappopooli sisältää enimmäkseen ei-välttämättömiä aminohappoja, ja sen koko on n. 100 g.

Anemia = tila, jossa veren hemoglobiinipitoisuus on normaalia pienempi. Anemiassa punasolujen määrä veressä tai hemoglobiinin pitoisuus punasoluissa voi olla vähentynyt. Raudan, folaatin tai B12-vitamiinin puute voi johtaa erityyppisiin anemian muotoihin; ks. megaloplastinen anemia, pernisioosi anemia, raudanpuutosanemia.

Anioni = negatiivisesti varautunut ioni tai yhdiste; vrt. kationi.

Antagonisti = vastavaikuttaja; esim. jokin aine voi estää ravintoaineen vaikutusta.

Antioksidantti = aine, joka ehkäisee muiden aineiden hapettumisen hapettuen itse. Antioksidantit suojaavat mm. elimistön makromolekyylejä, kuten rasvahappoja, proteiineja ja nukleiinihappoja hapettumiselta. Antioksidanttien riittävä saanti ruokavaliosta saattaa suojata elintapasairauksilta (sydän- ja verisuonitaudit, jotkin syöpämuodot, ruoka-allergia). Antioksidantteina toimivat mm. E- ja C-vitamiini, seleeni ja flavonoidit; ks. hapettuminen.

Arakidonihappo = n-6-rasvahappo, jota muodostuu elimistössä linolihaposta ja jota saadaan myös lihavalmisteista. Arakidonihappo toimii eikosanoidien lähtöaineena n-3-eikosapentaeenihapon lisäksi; ks. eikosanoidi.

ATP (adenosiinitrifosfaatti) = molekyyli, jota solut käyttävät energian lähteenä. Sitä muodostuu energiaravintoaineiden hajotuksessa elektronikuljetusketjussa.

Atwaterin kerroin = ravintoaineiden fysiologinen energia-arvo, joiden avulla voi laskea ruoka-aineen energiapitoisuuden, kun ravintoaineiden määrä tunnetaa. Kertoimet ovat seuraavat: hiilihydraatit 17 kJ (4 kcal) /g, proteiinit 17 kJ (4 kcal) /g, rasvat 38 kJ (9 kcal) /g, alkoholi 29 kJ (7 kcal)/g.

Aterian aiheuttama lämmöntuotto ks. ruoan lämpövaikutus.

Ateroskleroosi = verisuonen seinämän ahtautuminen.

Askorbiinihappo ks. C-vitamiini.

A-vitamiini eli retinoli = yhteisnimike luonnossa esiintyville retinoideille (retinoli, retinaali ja retiinihappo) sekä niille karotenoideille, joilla on retinolin aktiivisuus; ks. retinoliekvivalentti.

Beriberi = tiamiinin puutoksesta johtuva sairaus, jonka oireina ovat hermotulehdus, kudosten hajoaminen ja laihtuminen (kuiva beriberi) tai sydämen vajaatoiminta ja siitä johtuva turvotus (märkä beriberi).

Biotiini = B-ryhmän vitamiini, joka osallistuu energia-aineenvaihduntaan.

BMI (engl. Body mass index) = painoindeksi, jota käytetään lihavuuden ja laihduuden mittarina. Painoindeksi lasketaan jakamalla paino (kg) pituuden (m2) neliöllä (kg/m2); ks. lihavuus.

B-ryhmän vitamiini = B-ryhmän vitamiineja on yhdeksän ja ne toimivat lukuisissa aineenvaihduntareaktioissa entsyymien aktivoijina. B-ryhmän vitamiineja ovat tiamiini l. B1-vitamiini, riboflaviini l. B2-vitamiini, niasiini, pantoteenihappo, biotiini ja pyridoksiini l. B6-vitamiini, B12-vitamiini ja foolaatti.

B1-vitamiini ks. tiamiini.

B2-vitamiini ks. riboflaviini

B6-vitamiini ks. pyridoksiini.

B12-vitamiini eli kobalamiini = yleisnimitys yhdisteille, joilla on syanokobalamiinin aktiivisuus. Vitamiini toimii mm. aminohappojen, DNA:n ja folaatin aineenvaihdunnassa.

Cis-rasvahappo = tyydyttymättömän rasvahapon luontainen rakenne, jossa sen kaksoissidoksiin kiinnittyneiden hiiliatomien vedyt ovat samalla puolella. Cis-muodossa olevat rasvat ovat olomuodoltaan pehmeitä; vrt. trans-rasvahappo.

CLA (engl. conjugated linoleic acid)= konjugoitunut linolihappo on transrasvahappo, jota esiintyy maidon ja naudanlihan rasvassa. Eläinkokeissa suurten CLA-määrien on todettu estävän syöpää. Kuitenkin CLA:n saanti ruokavaliosta on vähäinen, eikä sen terveysvaikutuksia ihmiselle tunneta kovin hyvin.

Clostridium botulinum = hermomyrkkyä, botuliinitoksiinia muodostava bakteeri. Toksiini aiheuttaa vakavia hermostollisia oireita (mm. näön häiriöt, hengityksen lamaantuminen) ja voi johtaa kuolemaan. Bakteerin kasvun elintarvikkeissa estää mm. lisäaineena käytettävät nitriitit.

C-vitamiini = yhdisteet, joilla on C-vitamiinin biologinen aktiivisuus. Näitä ovat askorbiinihappo ja tämän hapettunut muoto, dehydroaskorbiinihappo. C-vitamiini osallistuu mm. elimistön antioksidanttipuolustukseen, sidekudosproteiini kollageenin sekä useiden hormonien muodostukseen ja vastustuskyvyn ylläpitämiseen.

Demineralisaatio = kivennäisaineiden ja epäorgaanisten yhdisteiden vähentyminen (de = pois).

Denaturaatio = aineen luonnollisten ominaisuuksien muuttuminen (de=pois; natura= luonto).

Diabetes = sairaus, jossa veren sokeritaso on suurentunut paastossa tai aterian jälkeen; ks. tyypin 1 ja tyypin 2 diabetes.

Dipeptidi = Kahden aminohapon ketju (di=kaksi; peptidi = aminohappoketju).

Disakkaridi = kahdesta monosakkaridiyksiköstä muodostunut hiilihydraatti (di=kaksi; sakkaridi= sokeri). Disakkarideja ovat sakkaroosi, maltoosi ja laktoosi.

DNA (deoksiribonukleiinihappo) = yksilön perimän sisältävä yhdiste, joka sijaitsee solun tumassa; mm. folaatti ja B12-vitamiini osallistuvat DNA:n rakenneosien muodosreaktioihin.

Dokosaheksaeenihappo (engl. docosahexaenoic acid, DHA) = Pitkäketjuinen kaloista saatava n-3-rasvahappo. Mahdollisesti DHA:ta ei muodostu elimistössä riittävästi n-3-alfalinoleenihaposta, ja se saattaa olla ihmiselle välttämätön rasvahappo.

D-vitamiini = yleisnimitys yhdisteille, joilla on kolekalsiferolin (D3-vitamiinin) biologinen aktiivisuus. Ruoasta saadaan eläinperäistä kolekalsiferolia D3-vitamiinia ja kasvikunnan ergokalsiferolia, D2-vitamiinia, joka elimistössä metaboloituu D3-vitamiinin tavoin. D-vitamiini osallistuu kalsiumaineenvaihdunnan säätelyyn.

Eikosanoidi = n-6-sarjan arakidonihaposta ja n-3-sarjan eikosapentaeenihaposta (EPA) muodostuvia hormonien kaltaisia yhdisteitä (mm. prostaglandiinit, tromboksaanit ja leukotrieenit), jotka säätelevät lukuisia elimistön toimintoja.

Eikosapentaeenihappo (engl. eicosapentaenoic acid, EPA) = pitkäketjuinen kaloista saatava n-3 -rasvahappo, jota muodostuu myös elimistössä kasviöljyistä saatavasta n-3-alfalinoleenihaposta. EPA toimii eikosanoidien lähtöaineena.

Elintarvike = ruokatavarat, juomat ja muut sellaisenaan ihmisen nautittavaksi tarkoitettuja aineita ja niiden raaka-aineita sekä valmistuksessa käytettäviä mausteita, säilöntäaineita, värejä ja muita lisäaineita.

Ei-välttämätön aminohappo = aminohappo, jota voi muodostua elimistössä, mikäli ruoasta on saatu riittävästi mm. tarvittavia typpipitoisia rakennusaineita (aminohappoja).

Ei-välttämätön ravintoaine = ravintoaine, jota elimistö ei tarvitse kasvuun, kudosten ylläpitämiseen ja/tai lisääntymiseen. Aine voi olla vaikutuksiltaan neutraali, edullinen tai epäedullinen; esimerkiksi beetakaroteeni, kasvisterolit, flavonoidit, tyydyttynyt rasvahappo, kolesteroli.

Ekvivalentti = tasainen yhtäläinen. Joidenkin vitamiinien pitoisuus ilmoitetaan ekvivalenttina, kun ao. vitamiinilla on esiasteita tai useita kemiallisia muotoja, joiden biologinen aktiivisuus poikkeaa toisistaan. Ekvivalentti ottaa huomioon eri yhdisteiden aktiivisuuden elimistössä; ks. niasiini-, retinoli- ja tokoferoliekvivalentti.

Elektroni = atomissa oleva negatiivinen, energiaa sisältävä alkeishiukkanen. Hiilihydraattien, rasvojen, proteiinien ja alkoholin palaessa elimistössä elektronit siirtyvät energiaravintoaineilta ATP:lle, jota kuluu energiaa vaativissa reaktioissa (esim. lihassupistus). Elektronit osallistuvat myös hapetus-pelkistysreaktioihin ; ks. elektroninkuljetusketju, hapettuminen, pelkistyminen.

Elektrolyytti = vesiliuoksessa veteen liuenneita ioneja kutsutaan elektrolyyteiksi, koska ne johtavat sähköä. Elektrolyytteinä toimii vesiliuoksessa esimerkiksi natriumkloridi (NaCl), joka hajoaa vedessä positiiviseksi natriumioniksi ja negatiiviseksi kloridi-ioniksi.

Elektrolyyttiliuos = sähköä johtava liuos; esimerkiksi vesiliuos, johon on liuennut natriumkloridia. Elektrolyyttiliuoksissa positiivisten ja negatiivisten ionien välillä on tasapaino, toisin sanoen niitä on sama määrä.

Elektroninkuljetusketju = energia-aineenvaihdunnan reitti, jossa energiaravintoaineista lopulta muodostuu elimistön käyttämää energiaa sisältävää molekyyliä, ATP:tä. Elektroninkuljetusketjussa energiaravintoaineiden energiaa sisältävät elektronit siirtyvät ATP:lle.

Emäs = aine, joka luovuttaa hydroksidi-ioneja (OH) liuoksessa vähentäen samanaikaisesti vetyionien (H+) määrää. Emäksisessä liuoksessa hydroksidi (OH)-ionien määrä on vetyionien määrää suurempi. Emäksisen liuoksen pH on yli 7.

ENE-dieetti (erittäin niukkaenergiaiset ruokavaliot eli VLCD, engl. very low calorie diet) = laihdutuksessa käytettävä dieettivalmiste, jonka energiapitoisuus on vähäinen [3,4 MJ (800 kcal)/vrk] ja joka takaa välttämättömien ravintoaineiden saannin. ENE-dieettiä suositellaan merkittävässä lihavuudessa (BMI 30-35 kg/ m 2) hoitoon, kun tavallinen laihdutus on epäonnistunut.

Energiaprosentti (E%, en%) = energiaravintoaineen osuus kokonaisenergiansaannista.

Enterohepaattinen kierto = ohutsuoleen erittyneiden aineiden uudelleen imeytyminen ja kulkeutuminen verenkierron välityksellä takaisin maksaan ja sappirakkoon, josta ne edelleen siirtyvät ohutsuoleen.

Epiteelikudos = ihon ja limakalvon vapailla pinnoilla oleva epiteelisolukerros, joka suojelee alla olevia kudoksia (esimerkiksi ruoansulatuskanavassa ja keuhkoissa).

Ergokalsiferoli = kasvikunnan D2-vitamiini, joka elimistössä metaboloituu D3-vitamiinia eli kolekalsiferolin tavoin; ks. D-vitamiini.

Erityisruokavaliovalmiste = valmiste, jota käytetään erityisruokavalioissa; esim. gluteenittomat jauhot, makeutusaineet.

Erytrioli = Karppisokeri on 100% luonnontuote

Erytrioli eli karppisokeri valmistetaan käymisteitse tavallisesta rypälesokerista. Menetelmä on sama (fermentointi), jota käytetään soijakastikkeen ja jogurtin valmistamiseen. Käymisen loputtua sokeriton sokeri suodatetaan, kuivataan ja kiteytetään. Liian hyvää ollakseen totta?

 • esiintyy luonnossa mm. päärynässä, melonissa ja viinirypäleissä
 • karpaajalle, diabeetikolle, laihduttajalle, sokeriyliherkälle
 • ei sisällä sokeria (sakkaroosia) tai hedelmäsokeria (fruktoosia)
 • turvallinen raskaana oleville naisille, lapsille ja diabeetikoille
 • turvallinen kaiken kokoisina annoksina, ei käyttörajoitusta
 • noin 80% sokerin makeudesta. Moni käyttää silti Karppisokeria
  1:1 kuin tavallista sokeria – se riittää useimmiten hienosti.
 • Karppisokerista ei imeydy lainkaan hiilihydraatteja tai kaloreita

Etanoli = alkoholijuomien keskushermostoon vaikuttava aine, joka tuottaa energiaa (27 kJ (7 kcal)/g).

E-vitamiini = yleisnimike rasvaliukoisille tokoferoli- ja tokotrienoliyhdisteille, joilla on samanlainen vitamiinivaikutus kuin vitamiinin yleisimmällä ja biologisesti aktiivisimmalla muodolla, alfatokoferolilla. E-vitamiini toimii solukalvoilla antioksidanttina, hapettumisen estoaineen.

FAD (flaviiniadeniinidinukleotidi) = riboflaviinia sisältävä koentsyymi, joka osallistuu mm. energia-aineenvaihdunnassa hapetus-pelkistysreaktioihin; riboflaviinin toinen koentsyymimuoto on FMN (flaviinimononukleotidi).

Ferrirauta = kolmearvoinen rauta (Fe3+), joka herkästi pelkistyy kaksiarvoiseksi ferroraudaksi (Fe2+).

Ferrorauta = kaksiarvoinen rauta (Fe2+), joka herkästi hapettuu (luovuttaa elektronin) kolmearvoiseksi ferroraudaksi (Fe3+).

Flavonoidi = kasviksissa esiintyviä, antioksidantteina toimivia ei-välttämättömiä ravintoaineita. Hyviä flavonoidien lähteitä ovat mm. omena, sipuli, suomalaiset marjat, tee ja punaviini.

FMN (flaviinimononukleotidi) = riboflaviinia sisältävä koentsyymi, joka osallistuu mm. aminohappojen aineenvaihduntaan; riboflaviinin toinen koentsyymimuoto on FAD (flaviiniadeniinidinukleotidi).

Folaatti = = yleisnimike B-ryhmän vitamiinille, joka sisältää ruoan luontaiset folaatit ja ravintoainelisissä ja ruoan täydennyksessä käytetyn foolihapon. Folaatti osallistuu mm. DNA:n ja RNA:n muodostukseen ja tätä kautta proteiinien rakentumiseen. Luonnosta on eristetty noin 100 erilaista folaattia.

Foolihappo = synteettisen folaatin nimike; ks. folaatti.

Fosfolipidi = rasva-aine, joka muodostuu glyserolimolekyylistä ja siihen kiinnittyneistä kahdesta rasvahaposta ja yhdestä fosfaattiryhmästä. Fosfaattiryhmä on vesihakuinen ja rasvahapot vettä hylkiviä. Siksi fosfolipidit toimivat emulgaattoreina ruoansulatuksessa; ne yhdistävät vesi- ja rasvaliukoisia aineita yhtenäiseksi seokseksi. Fosfolipidit muodostavat solukalvon lipidikaksoiskerroksen; vrt. triglyseridi.

Fosfori = välttämätön kivennäisaine, joka osallistuu mm. luuston, mutta myös muiden kudosten rakenteeseen, energia-aineenvaihduntaan sekä happo-emästasapainon ylläpitämiseen.

Fruktoosi eli hedelmäsokeri (eli levuloosi) = monosakkaridi, jota esiintyy vapaana hedelmissä, marjoissa ja hunajassa sekä muiden hiilihydraattien, mm. sakkaroosin ainesosana; ks. hiilihydraatti (mono = yksi, sakkaridi = sokeri).

Funktionaalinen elintarvike = terveysvaikutteinen elintarvike, jolla on ravitsemuksellisen merkityksen ohella tutkimuksin todettuja myönteisiä vaikutuksia terveyteen.

Fytaatti l. fytiinihappo = täysjyväviljavalmisteissa sekä palkoviljassa esiintyvä yhdiste, joka sitoo kaksiarvoisia ioneja (esim. kalsium, kupari, magnesium, sinkki) imeytymättömään muotoon ruoansulatuskanavassa.

Fytiinihappo ks. fytaatti

Galaktoosi = monosakkaridi, joka on yleensä ruoka-aineissa sitoutunut muihin hiilihydraatteihin. Eniten galaktoosia on maitosokerissa eli laktoosissa (ks. laktoosi).

Geeliytymätön ravintokuitu ks. veteen liukenematon ravintokuitu.

Geeliytyvä ravintokuitu ks. veteen liukeneva ravintokuitu.

Geenimuunneltu elintarvike = elintarvike, jonka valmistuksessa on käytetty geenimuuntelua. Geenitekniikan avulla valmistetaan mm. juustojuoksutteita, parannetaan kasvien tuhoeläinten kestävyyttä tai ravintoainepitoisuutta (esim. öljykasvien rasvahappokoostumus).

Glukoosi = monosakkaridi; yleisin ja tärkein hiilihydraatti. Glukoosia esiintyy vapaana hunajassa, marjoissa, hedelmissä, sipulissa ja juureksissa sekä di- ja polysakkarideissa. Maksassa muista imeytyneistä monosakkarideista muodostuu glukoosia tai jotain glukoosiaineenvaihdunnan välituotetta

Glutationiperoksidaasi = seleeniä sisältävä antioksidanttientsyymi.

Glykemiaindeksi = hiilihydraattia 50 grammaa sisältävän ruoka-aineen aiheuttama verensokerin suureneminen verrattuna vaaleaan leipään tai glukoosiin. Glykemiaindeksin perusteella voidaan ruoka-aineet jakaa nopeasti sokeristuviin (esim. vaalea leipä, peruna ) ja hitaasti sokeristuviin (esim. täysjyvävilja) sen mukaan, miten nopeasti ne syömisen jälkeen suurentavat verensokeria.

Glykeeminen indeksi= ks. glykemiaindeksi.

Glykogeeni = hiilihydraattien varastomuoto maksassa ja lihaksessa.

Glykolipidit = solukalvolla oleva rasvahappo, johon on kiinnittynyt jokin hiilihydraatti.

Glykolyysi = aineenvaihduntareitti, jossa glukoosi hajoaa pyruvaatiksi eli palorypälehapoksi.

GM-elintarvike ks. muuntogeeninen elintarvike.

Hammaseroosio = kemiallisista syistä (esim. hapan ruoka tai juoma) johtuva hammaskiilteen pinnallinen syöpymä

Hammaskaries = hampaan syöpyminen, jonka aiheuttavat happoa tuottavat bakteerit, (Streptococcus mutans). Vrt. hammaseroosio.

Hammaskiille = hampaan terää peittävä, elimistön kovin kudos, joka koostuu lähes yksinomaan mineraaleista (mm. kalsiumista, fosfaatista). Pitkäaikainen, usein toistuva happamuuden lisääntyminen suussa aiheuttaa kiilteen liukenemista, jolloin syntyy kariesvaurio (hampaiden reikiintyminen). Ks. hammaskaries.

Hapettuminen = tapahtuma, jossa atomi/yhdiste luovuttaa elektronin toiselle, pelkistyvälle atomille/yhdisteelle. Antioksidantit estävät muiden aineiden hapettumista hapettuen itse.

Hapetus-pelkistysreaktio = tapahtuma, jossa hapettuva atomi/yhdiste luovuttaa elektronin toiselle, pelkistyvälle atomille/yhdisteelle.

Happo = aine, joka luovuttaa vetyioneja (H+) liuoksessa vähentäen samanaikaisesti hydroksidi-ioneja (OH) määrää. Happamassa liuoksessa vetyionien määrä on hydroksidi-ionien määrää suurempi. Happaman liuoksen pH on alle 7.

Happo-emästasapaino = kudoksissa ja veressä vallitsevan pH:n pysyminen vakiona puskureiden (esim. hiilihappo-bikarbonaattijärjestelmä, proteiinit, hemoglobiini) avulla. Elimistön nesteissä pH pysyy lähes muuttumattomana normaalin aineenvaihdunnan ylläpitämiseksi.

HDL (engl. high density lipoprotein) = lipoproteiini, joka kuljettaa kolesterolin maksaan eritettäväksi. HDL on ns. hyvä kolesteroli, sillä se kuljettaa myös verisuonen seinämiin kasautunutta kolesterolia, ja vähentää mahdollisesti näin verisuonen ahtautumista; vrt. LDL.

Hedelmäsokeri ks. fruktoosi.

Hemoglobiini (eli verenpuna) = punasolujen rautaa sisältävä, happea sitova hemiproteiini. Hemoglobiini sitoo happea keuhkoista ja luovuttaa sitä muille kudoksille.

Hemokromatoosi = raudanvarastoitumistauti, jolle on ominaista raudan kertyminen kudoksiin. Oireina mm. ihon harmahtava tai pronssinruskea väri, diabetes, maksan suureneminen, maksakirroosi, nivelsairaus, hypogonadismi (sukusolujen muodostumishäiriö).

Hemosideroosi = rautayhdisteiden kertyminen kudoksiin ilman kudosvaurioita.

Hermostoputken sulkeutumishäiriö = tila, jossa äidin heikko folaattistatus johtaa sikiön vakaviin synnynnäisiin epämuodostumiin.

Hiilihydraatti = hiilestä ( C), vedystä (H) ja hapesta (O) muodostuva yhdiste [Cn(H2O) n; hydraatti=vesi (H2O)]]. Hiilihydraatit koostuvat sokeriyksiköistä, ns. monosakkarideista ja ne jaetaan sokeriyksiköiden lukumäärän perusteella mono-, di- ja polysakkarideihin.

Histamiini = vapautuu allergisissa ja tulehdusreaktioissa; lisää mm. keuhkoputken supistelua ja verisuonen seinämän läpäisevyyttä.

Hiven[alku]aine = kivennäisaine, jota elimistössä on hyvin vähän ja jonka tarve on pieni, kymmenistä milligrammoista mikrogrammoihin. Hivenalkuaineita ovat mm. rauta, sinkki, kupari, mangaani, seleeni ja jodi.

Homokysteiini = aminohapon aineenvaihduntatuote, jonka suurentunut pitoisuus veressä on liitetty lisääntyneeseen sydän- ja verisuonitautien riskiin. Folaattilisä pienentää homokysteiinipitoisuutta. Toistaiseksi ei tiedetä, onko suurentunut homokysteiinin määrä sydän- ja verisuonitautien syy vai seuraus.

Hyper- = yli-, liika-; (vrt. hypo-)

Hypo- = ali-, vajaa-; (vrt. hyper-)

Imeytyminen = ravinto- ja muiden aineiden siirtyminen suolesta verenkiertoon, imuteihin tai ihoon.

Initiaatio = altistus haitalliselle aineelle, joka muuttaa solun perimää. Initiaatio on syövän kehittymisen ensimmäinen vaihe, mikäli perimän muutos ei korjaannu; ks. promootio, progressio.

Ioni = atomi tai yhdiste, jolla on joko positiivinen tai negatiivinen varaus. Esimerkiksi vesiliuoksessa kaliumkloridi (KCI) hajoaa kaliumioniksi (K+) ja kloridi-ioniksi (Cl), jolloin kalium luovuttaa yhden elektronin kloridi-ionille.

Insuliini = haimassa muodostuva hormoni, joka mahdollistaa glukoosin pääsyn verenkierrosta kohdesoluun lihakseen ja rasvakudokseen.

Insuliiniresistenssi = tila, jossa glukoosi ei pääse kohdesoluun insuliinin avulla; ks. tyypin 2 diabetes.

Jodi = välttämätön kivennäisaine, joka aktivoi kilpirauhashormoneja ja tätä kautta osallistuu mm. kasvun, aineenvaihdunnan, lämmön sekä hermo- ja lihassolujen toiminnan säätelyyn.

Joule (J) = energian yksikkö, jota ravitsemustieteessä ensisijaisesti käytetään. Ruoka-aineiden energiapitoisuus ilmoitetaan kilojouleina (1000 J = 1 kJ) ja päivittäinen energiantarve ja -kulutus megajouleina (1000 kJ = 1 MJ). Joulen rinnalla, suluissa voi käyttää vanhaa yksikköä, kilokaloria (kcal); 1 kJ = 0,24 kcal). Esimerkiksi kevyttä työtä tekevän naisen energiantarve on n. 8,4 MJ (2000 kcal)

Kalium = välttämätön kivennäisaine, joka osallistuu mm. elimistön happo-emästasapainon säätelyyn sekä lihasten ja hermoston toimintaan.

Kalori (cal) = energian yksikkö. Ruoka-aineiden energiamäärä ja energiankulutus voidaan ilmoittaa kilokaloreina (kcal). Ravitsemustieteessä ensisijaisesti käytetään joulea, mutta sen rinnalla,suluissa voi käyttää kilokaloria (1 kcal = 4,18 kJ); esim. kevyttä työtä tekevän naisen energiantarve on n. 8,4 MJ (2000 kcal).

Kalsitrioli = D-vitamiinin aktiivinen muoto, joka säätelee seerumin kalsium- ja fosfaattipitoisuutta.

Kalsium = välttämätön kivennäisaine, joka osallistuu mm. luuston rakenteeseen sekä elimistössä lukuisten viestien välittäjänä (mm. lihasten supistus, hermoimpulssien kulku, veren hyytyminen, näköaistimus).

Kalsiumfosfaatti = kalsiumia ja fosfaattia sisältävä yhdiste luustossa (Ca3(PO4) 2).

Kalsiumhydroksiapatiitti = yleisin kalsiumia ja fosfaattia sisältävä yhdiste luustossa (Ca10(PO4)6(OH)2).

Karotenoidit = yhdisteitä, joista osa toimii A-vitamiinin esiasteena. Joillakin karotenoideista on myös antioksidanttiaktiivisuus, mm. beetakaroteenilla.

Kasviestrogeenit = naishormonien eli estrogeenien tyyppisiä yhdisteitä, joita on kasvikunnan tuotteissa (täysjyvävilja, marjat, soijatuotteet ja pellavansiemenet). Ne toimivat antioksidantteina ja saattavat ehkäistä hormoniperäisiä syöpiä (rinta- ja eturauhassyöpä).

Kasvisteroli = kasvikunnan tuotteissa olevia steroleja, jotka jaetaan kasvisteroleihin ja -stanoleihin. Nämä sitovat ruoansulatuskanavassa kolesterolia imeytymättömään muotoon ja pienentävät veren kolesterolipitoisuutta. Siksi kasvisteroleja on lisätty joihinkin elintarvikkeisiin.

Karsinogeeni = syöpää aiheuttava tekijä.

Karppisokeri ks. erytrioli

Katalaasi = rautaa sisältävä hemientsyymi, joka osallistuu solujen antioksidanttipuolustukseen.

Kationi = positiivisesti varautunut ioni tai yhdiste; vrt. anioni.

Keripukki = C-vitamiinin kliininen puutossairaus, jonka oireisiin kuuluvat mm. ihonalaiset verenvuodot (mustelmat) sekä verestävät ikenet, nivelsärky sekä silmien ja suun kuivuminen. Lapsilla esiintyy luuston kehityshäiriöitä.

Kertatyydyttymättön rasvahappo = rasvahappo, jonka hiiliketjussa on yksi kaksoissidos, joka muuttaa rasvan olomuodon pehmeäksi. Muita nimikkeitä

 • yksittäistyydyttymätön rasvahappo
 • monoeeni (mono= yksi)
 • mufa (engl. monounsaturated fatty acid)

Yleisin kertatyydyttymätön rasvahappo ruoka-aineissa on öljyhappo.

Keruloplasmiini = kuparia sisältävä entsyymi, joka osallistuu raudan aineenvaihduntaan.

Keshan tauti = seleenin kliininen puutostauti, joka johtaa sydänlihaksen rappeumaan. Tavataan seleeninpuutosalueilla Kiinassa lapsilla ja odottavilla äideillä.

Keskimääräinen tarve = se ravintoaineen määrä, joka vastaa väestön keskimääräistä tarvetta.

Keskipitkä rasvahappo = rasvahappo, jossa on 6-10 hiiliatomia.

Ketoaine = hapan rasvojen hajotuksessa muodostuva yhdiste sellaisessa tilanteessa, kun hiilihydraattien saanti on niukkaa; ks. ketoasidoosi.

Ketoasidoosi (acid=happo) = tila, jossa runsas ketoaineiden muodostus horjuttaa elimistön happo-emästasapainoa ja normaalia aineenvaihduntaa . Hoitamaton diabetes voi johtaa ketoasidoosiin; ks. ketoaine.

Ketoosi = tila, jossa veren ja muiden kudosten ketoaineiden määrä on suuri. Johtuu hiilihydraattiaineenvaihdunnan häiriöstä; ks. ketoaine, ketoasidoosi.

Kihti = aineenvaihduntasairaus, jolle ominaista on nivelsäryt, jotka alkavat yleensä isovarpaan tyvestä. Kihdin hoitoon kuuluu laihduttaminen, ylimääräisen energian ja runsaasti proteiineja sisältävien ruoka-aineiden sekä alkoholin välttäminen

Kilo (k) = mittayksikön etuliite, joka tarkoittaa tuhatkertaista (1.000x); esim. energiayksiköt kilojoule (kJ), kilokalori (kcal).

Kloridi = välttämätön kivennäisaine, joka osallistuu mm. elimistön vesi- ja happo-emästasapainon säätelyyn ja mahanesteen muodostukseen.

Kobalamiini ks. B12-vitamiini

Koentsyymi = liitännäisentsyymi, joka sitoutuu entsyymiin aktivoiden tämän; B-ryhmän vitamiinit toimivat koentsyymien osana.

Kolekalsiferoli = eläinperäinen D3-vitamiini, jota muodostuu myös iholla auringon UV-säteilyn vaikutuksesta; ks. D-vitamiini.

Kolesteroli = eläinkunnan steroli, jota muodostuu myös elimistössä ja siksi se ei ole välttämätön ravintoaine. Ruokavaliosta kolesterolia saadaan ainoastaan eläinkunnan tuotteista , kananmunasta, katkaravuista sekä rasvaisista maito- ja lihatuotteista; ks. steroli.

Kollageeni = sidekudosproteiini, jonka muodostukseen osallistuvat mm. C-vitamiini ja kuparia sisältävä entsyymi.

Kova rasva = tyydyttyneet ja transrasvat ovat kovaa rasvaa olomuotonsa perusteella; ks. pehmeä rasva.

Kuitu = ks. ravintokuitu.

Kupari = välttämätön kivennäisaine, joka entsyymeihin ja muihin proteiineihin sitoutuneena osallistuu mm. energia-aineenvaihduntaan, elimistön antioksidanttipuolutukseen, sidekudoksen muodostukseen, raudan aineenvaihduntaan sekä keskushermoston toimintaan.

Kvasiorkor = proteiinien puutossairaus, jota esiintyy 1/2-3 vuotiailla lapsilla kehitysmaissa. Proteiinien lähde on yleensä yksipuolisesti jostakin kasvikunnan tuotteesta. Taudille tyypillisiä oireita ovat turvotus, ripuli, oksentelu sekä iho- ja hiusmuutokset. Vrt. marasmi.

K-vitamiini = yleisnimitys yhdisteille, joilla on fyllokinonin (K1-vitamiini) veren hyytymistä edistävä aktiivisuus. Fyllokinonin lisäksi K-vitamiiniaktiivisuus on mm. menakinonilla ja menadionilla.

Kylomikroni = lipoproteiini, joka kuljettaa rasvoja (triglyseridit, kolesteroli, rasvaliukoiset vitamiinit) ohutsuolesta imunesteen kautta verenkiertoon. Kylomikroneista triglyseridit siirtyvät lihas- ja rasvakudokseen ja kolesteroli maksaan.

Laktoosi l. maitosokeri = disakkaridi, joka on muodostunut galaktoosista ja glukoosista. Esiintyy maitovalmisteissa.

LDL (engl. low density lipoprotein) = lipoproteiini, joka kuljettaa kolesterolia maksan ulkopuolisille kudoksille. Jos LDL ei pääse kohdekudokseen, se voi kasata kuljettamansa kolesterolin verisuonen seinämään; vrt. HDL.

Levuloosi ks. fruktoosi.

Lihavuus = tila, jossa elimistön rasvakudoksen määrä on suurentunut. Lihavuutta voidaan määrittää suhteellisella painolla (BMI). Normaalipaino BMI 18,5-24,9; ylipaino / lievä lihavuus BMI = 25,0-29,9 kg/m2; merkittävä lihavuus BMI = 30-34,9; vaikea lihavuus BMI = 35,0-39,9; sairaalloinen lihavuus, BMI > 40; ks. BMI.

Limakalvo = solukalvot, jotka muodostuvat limaa erittävistä soluista ja jotka suojaavat joitakin kudoksia.

Lipidi = yleisnimike rasva-aine ille, joita ovat mm. triglyseridit, fosfolipidit, sterolit ja rasvaliukoiset vitamiinit.

Linolihappo = välttämätön n-6-rasvahappo, joka on saatava ruoasta, koska sitä ei muodostu elimistössä; ks. alfalinoleenihappo.

Lisäaine = tuotteen valmistuksessa käytettäviä aineita, joilla pyritään parantamaan elintarvikkeen säilyvyyttä ja rakennetta sekä vaikuttamaan makuun, hajuun, väriin tai säilyttämän elintarvikkeen ravitsemuksellinen laatu.

Luontainen haitta-aine = = kasveissa ja sienissä luonnollisesti oleva, ihmiselle haitallinen aine. Esimerkkejä näistä ovat sienimyrkyt, kasvisten nitraatit ja perunan solaniini.

Lyhytketjuinen rasvahappo = rasvahappo, jossa on 2-4 hiiliatomia.

Magnesium = välttämätön kivennäisaine, joka aktivoi lukuisia entsyymejä. Magnesium osallistuu mm. energia-aineenvaihduntaan, lihasten supistukseen, hermoston toimintaan sekä elimistön antioksidanttipuolustukseen.

Maitosokeri ks. laktoosi.

Makrokivennäisaine = kivennäisaineet, joiden osuus kehon painosta on vähintään 0,01 % ja joiden päivittäinen tarve on yli 100 mg. Makrokivennäisaineita ovat kalsium, fosfori, kalium, rikkim natrium, kloridi ja magnesium; vrt. mikrokivennäisaine.

Maksakirroosi = maksasairauden loppuvaihe, jolle on ominaista maksasolujen tuhoutuminen ja sidekudostuminen. Oireina ovat mm. keltaisuus ja nesteen kertyminen vatsaonteloon.

Maltoosi = disakkaridi, joka on rakentunut kahdesta glukoosiyksiköstä. Maltoosia muodostuu polysakkaridi tärkkelyksen hajotessa (esim. viljan idätys ja tärkkelyksen ruoansulatus).

Marasmi = vaikea aliravitsemus, joka johtuu energian ja proteiinin, mutta usein lähes kaikkien muidenkin ravintoaineiden riittämättömästä saannista. Marasmi johtaa rajuun laihtumiseen, ja lapsilla kasvun hidastumiseen. Muina oireina ovat mm. apatia ja ripuli. Marasmia esiintyy kaikenikäisillä kehitysmaissa, kun energian saanti on rajoitettua. Riskiryhmänä ovat erityisesti vieroitetut lapset; vrt. kvasiorkor.

Mega (M) = mittayksikön etuliite, joka osoittaa miljoonakertaista (106x); esim. energian yksikkö megajoule (MJ).

Megaloplastinen anemia = folaatin puutteesta johtuva anemia, jossa punasolujen koko on suurentunut.

Menadioni = synteettisesti valmistettu K-vitamiini, joka elimistössä muuttuu biologisesti aktiiviseksi vitamiiniksi.

Menakinoni = bakteerien muodostama K-vitamiini.

Menkesin tauti = periytyvä oireyhtymä, jolle on ominaista heikko kuparin imeytyminen, luustoepämuodostumat, valtimoiden repeytymät, kouristukset ja älyllinen kehitysvammaisuus. Hoitamattomana johtaa varhaiseen kuolemaan.

Metabolinen oireyhtymä = veren sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnan häiriö, jolle ominaista on keskivartalolihavuus sekäusein, mutta ei aina kohonnut verenpaine.

Methemoglobinemia = tila, jossa hemoglobiini ei pysty sitomaan happea, mikä heikentää kudosten hapensaantia. Hapenpuute aiheuttaa mm. päänsärkyä, huimausta ja hengitysvaikeuksia. Esimerkiksi lihavalmisteiden nitriitit ja kasvisten nitraatit voivat imeytyessään hapettaa hemoglobiinin methemoglobiiniksi.

Mikro (µ) = mittayksikön etuliite, joka osoittaa miljoonasosaa (1/1.000.000); muita merkityksiä: pieni, niukka. Esim. seleenin saantisuositus miehille 50 mikrog/vrk.

Mikrokivennäisaine l. hiven[alku]aine= kivennäisaineita, joita elimistössä on hyvin vähän ja joiden tarve on pieni, kymmenistä milligrammoista mikrogrammoihin; vrt. makrokivennäisaine.

Mineralisaatio = kivennäisaineiden lisääntyminen (esim. luustossa).

Monityydyttymätön rasvahappo = rasvahappo, jonka hiiliketjussa on vähintään kaksi kaksoissidosta, jotka muuttavat rasvan olomuodon pehmeäksi. Monityydyttymättömistä rasvahapoista n-6- linolihappo ja n-3 -alfalinoleenihappo ovat välttämättömiä rasvahappoja. Muita nimikkeitä

 • monityydyttymätön rasvahappo
 • polytyydyttymätön
 • polyeeni (poly=monta)
 • pufa (engl. polyunsaturated fatty acid)

Monosakkaridit = hiilihydraattien perusyksiköitä (mono = yksi). Yleisimmät monosakkaridit ovat glukoosi, fruktoosi, galaktoosi; ks. hiilihydraatti.

Mufa ks. kertatyydyttymätön rasvahappo.

Muuntogeeninen elintarvike l. GM-elintarvike = elintarvike, jonka valmistuksessa on käytetty geenitekniikkaa.

Myoglobiini (l. lihaspuna) = lihassolujen rautaa sisältävä hemiyhdiste, joka sitoo tai luovuttaa happea lihaksen happitilanteen mukaan; vrt hemoglobiini, sytokro

NAD (nikotiiniamidiadeniinidinukleotidi) = niasiinia sisältävä koentsyymimuoto, joka osallistuu lukuisiin hapetus-pelkistysreaktioihin mm. energia-aineenvaihdunnassa; ks. NADP.

NADP (NAD-fosfaatti ) = niasiinin fosforyloitu koentsyymimuoto, joka osallistuu mm. DNA:n ja RNA:n muodostukseen sekä antioksidanttipuolustukseen; vrt. NAD.

n-3 -sarjan (eli omega-3) rasvahappo = monityydyttymätön rasvahappo, jossa ensimmäinen kaksoissidos on kolmannen ja neljännen hiilen välissä. Elimistössä ei muodostu n-3 -sarjan rasvahappoja, joita ovat alfalinoleenihappo, eikosapentaeenihappo ja dokosaheksaeenihappo; ks. rasvahapposarja .

n-6 -sarjan (eli omega-6) rasvahappo = monityydyttymätön, välttämätön rasvahappo, jossa ensimmäinen kaksoissidos on kuudennen ja seitsemännen hiilen välissä. Elimistössä ei muodostu n-6-sarjan rasvahappoja, joita ovat linolihappo ja arakidonihappo; ks. rasvahapposarja.

Natrium = välttämätön kivennäisaine, joka osallistuu mm. elimistön vesitasapainon sekä happo-emästasapainon säätelyyn, hermoimpulssien kulkuun sekä lihassolujen supistukseen. Natriumin yleisin saantilähde on ruokasuola, natriumkloridi ja sitä sisältävät elintarvikkeet, mm. leivät.

Niasiini = B-ryhmän vitamiini, joka osallistuu mm. energia-aineenvaihduntaan, antioksidanttipuolustukseen, DNA:n ja RNA:n muodostusreaktioihin sekä vieraiden aineiden hajotukseen maksassa; ks. NAD, NADP.

Niasiiniekvivalentti (NE) = ruoka-aineiden niasiinipitoisuuden yksikkö, joka ottaa huomioon niasiinin lisäksi tämän esiasteen tryptofaanin (NE = niasiini (mg) + (tryptofaani/60) mg); ks. tryptofaani.

Nitraatti = kasviksissa esiintyviä yhdiste, jonka pitoisuutta lisää typpilannoitteiden käyttö. Runsaasti nitraatteja sisältäviä kasviksia ovat lanttu, nauris, punajuuri, pinaatti, nokkonen, kiinankaali, salaatit ja juuresmehut; näitä pitää välttää imeväisikäisten ruoissa; ks. nitrosoamiinit.

Nitriitti = säilöntäaine, jota käytetään mm. lihavalmisteissa estämään ruokamyrkytysmikrobien kasvua ja lisääntymistä. Riskiryhmänä nitriittien saannin suhteen ovat pikkulapset, joille suositellaan korkeintaan 1-2 aterialla viikossa nitriittejä sisältäviä makkaroita tai nakkeja; ks. methemoglobinemia, nitrosoamiinit, Clostridium Botulinum.

Nitrosoamiini = yhdiste, jota voi muodostua mahalaukussa nitriittien/nitraattien reagoidessa aminohappojen kanssa. Nitrosoamiinien on havaittu olevan syöpää aiheuttavia. C-vitamiini estää näiden muodostuksen mahalaukussa.

Nuoruustyypin diabetes ks. tyypin 1 diabetes.

Oksalaatti = yhdiste, joka sitoo ruoansulatuskanavassa kaksiarvoisia ioneja (esim. kalsium) imeytymättömään muotoon. Oksalaatteja esiintyy raparperissa ja pinaatissa, suklaassa, teessä ja mansikoissa. Imeytynyt tai elimistössä muodostunut oksalaatti saattaa kiteytyä munuaisiin kalsiumoksalaattina ja lisätä munuaiskivien riskiä. Ylimääräinen C-vitamiini hajoaa elimistössä oksalaatiksi.

Oligopeptidi = 4-10 aminohapon ketju (oligo=muutama; peptidi = aminohappoketju).

Oligosakkaridi = 3-10 monosakkaridiyksikköä sisältävä hiilihydraatti. Jotkin oligosakkaridit eivät pilkkoudu ohutsuolessa entsymaattisesti imeytyvään muotoon ja siksi ne luetaan ravintokuituun. Näitä esiintyy mm. palkokasveissa ja sipulissa; osa toimii myös prebiootteina (oligo= usea); ks. prebiootti.

Omega-3 -rasvahappo ks. n-3 -rasvahappo

Omega-6 -rasvahappo ks. n-6 -rasvahappo

Omenalihavuus ks. vyötärölihavuus.

Osteomalasia = luun pehmennystauti, jonka aiheuttaa D-vitamiinin ja/tai fosfaatin puute. Osteomalasiassa luuston mineralisoituminen on häiriintynyt ja kivennäisainepitoisuus on vähentynyt; vrt. osteoporoosi, riisitauti.

Osteoporoosi = luukato; tila, jossa luuaineksen (suolot ja perusaines, johon kivennäisaineet kiinnittyvät) määrä on vähentynyt. Osteoporoosia esiintyy lähinnä ikääntyvillä ja se on yleisempää naisilla; vrt. osteomalasia, riisitauti.

Painoindeksi ks. BMI.

Pantoteenihappo = B-ryhmän vitamiini, joka osallistuu mm. energia-aineenvaihduntaan sekä aminohappojen aineenvaihduntaan.

Pehmeä rasva = luonnollisessa cis-muodosssa olevat tyydyttymättömät rasvahapot ovat olomuodoltaan pehmeitä ; vrt. kova rasva.

Pelkistyminen = tila, jossa atomi/yhdiste vastaanottaa elektronin toiselta, hapettuvalta atomilta/yhdisteeltä; vrt. hapettuminen.

Pellagra = niasiinin kliininen puutostauti, jonka oireita ovat ihotulehdus ja dementia. Pitkäaikainen puutos voi johtaa kuolemaan. Esiintyy ainoastaan kehitysmaissa.

Peptidi = aminohappoketju ; ks. di-, tri- ja polypeptidi.

Pernisioosi anemia = B12-vitamiinin puutteen aiheuttava megaloplastinen anemia, jossa kaikkien verisolujen muodostus on häiriintynyt. Lisäksioireina esiintyy ruoansulatuskanavan limakalvon surkastuminen ja hermostollisia oireita (pernisioosi = pahanlaatuinen, tappava).

Peroksidaasi = rautaa sisältävä hemientsyymi, joka osallistuu solujen antioksidanttipuolustukseen.

Perusaineenvaihdunta = energia, joka tarvitaan lepotilassa, paaston aikana elimistön toimintoihin (esim. sydämen toimintaan, verenkiertoon, hengitykseen, jne.) Kohtuullisesti liikkuvalla henkilöllä perusaineenvaihdunnan osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 75 %.

pH = happamuusastetta eli happojen ja emästen määrää kuvaava luku. Neutraali pH on 7 (happojen ja emästen määrä sama). Happaman liuoksen pH on 1-6 ja emäksisen 8-14.

Pigmentti = väriaine; molekyyli, joka absorboi/vastaanottaa määrätyn aallonpituuden valoa.

Pienin tarve = vähimmäismäärä, joka ylläpitää varastoja ja estää ravintoaineen puutteen ilmaantumisen.

Pitkäketjuinen rasvahappo = rasvahappo, jossa on 12-26 hiiliatomia; suurin osa ravinnon rasvahapoista on pitkiä; vrt. lyhytketjuinen ja keskipitkät rasvahapot.

Plasma = Verineste, josta verisolut on poistettu. Plasmassa kuljetetaan ravinto- ja kuona-aineet sekä useat viestiaineet, esim. hormonit.

Polypeptidi = yli 10 aminohapon ketju polypeptidi (poly=monta; peptidi = aminohappoketju).

Polysakkaridi = hiilihydraatti, jossa yli 10 sokeriyksikköä sitoutuneena toisiinsa (poly= monta; sakkaridit =sokeriyksikkö). Polysakkaridit jaetaan imeytyviin (tärkkelys ja eläintärkkelys glykogeeni) ja imeytymättömiin (ravintokuitu).

Prebiootti = ravintokuitu, joka lisää yhden tai useamman paksusuolen bakteerin kasvua tai aktiivisuutta edistäen terveyttä (ummetusta, allergiaa ja mahdollisesti joitakin syöpätauteja ehkäisevä vaikutus). Prebiootteja esiintyy mm. viljan sekä joidenkin kasvisten (sipuli, maa-artisokka, palkovilja) kuidussa; vrt. probiootti.

Probiootit = hapanmaitotuotteissa ja hapatetuissa kasviksissa olevia bakteereja, jotka vaikuttavat edullisesti ruoansulatuskanavan mikrobiston koostumukseen. Ne ovat edullisia mm. laktoosi-intoleranssin, bakteeri- ja virusperäisten ripulitautien sekä allergisten lasten hoidossa; vrt. prebiootti.

Promootio = syövän kehitysvaihe, jossa vaurioitunut solu jakautuu. Tapahtuu ensimmäisen vaiheen, initiaation jälkeen. Promoottoreina voivat toimia mm. ravinnon rasva ja alkoholi; promootiota estävät vastaavasti ravintokuitu ja antioksidantit; ks. initiaatio, progressio.

Progressio = syövän vaihe, jossa vaurioituneet solut lisääntyvät kontrolloimattomasti sitä seuranneiden initiaation ja promootion jälkeen; vrt. initiaatio, promootio.

Proteiini eli valkuaisaine = yhdestä tai useammasta peptidistä muodostunut suuri molekyyli, ns. makromolekyyli; vrt. aminohappo.

Pufa ks. monityydyttymätön rasvahappo.

Päärynälihavuus = rasvan kertyminen alavartaloon, lantiolle, reisiin ja pakaroihin; vrt. vyötärölihavuus

Raja-aminohappo = välttämätön aminohappo, jota ruoka-aineessa on vähän tai se puuttuu kokonaan. Raja-aminohappoja on kasvikunnan tuotteissa, esimerkkinä viljavalmisteiden lysiini, ja palkoviljan metioniini.

Rasvahapposarja = tyydyttymättömien rasvahappojen jako kaksoissidosten sijainnin mukaan (metyylipäästä lukien). Rasvahapot luokitellaan n-7 eli omega-7 -, n-9 eli omega-9 -, n-6 eli omega-6 – ja n-3 eli omega-3 – sarjan rasvahappoihin. Esimerkiksi n-3-rasvahapossa ensimmäinen kaksoissidos on 3. ja 4. hiilen välissä ja n-6-rasvahapossa vastaavasti 6. ja 7. hiilen välissä. N-6-sarjan linolihappo ja n-3-sarjan alfalinoleenihappo ovat välttämättömiä rasvahappoja.

Raudanpuutosanemia = riittämättömästä raudan saannista/imeytymisestä tai suuresta raudanmenetyksestä (esim. verenvuoto) johtuva anemia, jossa hemoglobiinin muodostus on vähentynyt ja punasolujen koko on normaalia pienempi.

Rauta = välttämätön kivennäisaine, joka osallistuu mm. hapen kuljetukseen veressä ja lihaksissa. Lisäksi rauta aktivoi entsyymejä, jotka toimivat energia-aineenvaihdunnassa, osallistuvat elimistön vierasaineiden hajottamiseen sekä antioksidanttipuolustukseen.

Ravintoaine = ruoan alkuaineet ja yhdisteet, jotka osallistuvat elimistön aineenvaihduntaan

Ravintoainetiheys = energiavakioitu ravintoaineen määrä; mitä pidemmälle elintarvike on puhdistettu ja mitä enemmän se sisältää sokeria, rasvaa ja/tai alkoholia, sen heikompi on ruoka-aineen ravintoainetiheys. Esimerkiksi täysmaidossa (rasvaa 3,5 %) on kalsiumia noin 470 mg/1 MJ (2.000 mg/1.000 kcal) ja rasvattomassa maidossa (rasvaa 0,1 %) vastaavasti noin 860 mg/1 MJ (3.560 mg/1.000 kcal).

Ravintoarvo = määräytyy ruoka-aineen sisältämien ravintoaineiden laadun ja määrän mukaan. Ravintoarvossa ilmoitetaan usein energia-arvo ja suojaravintoaineiden määrä. Perusyksikkönä käytetään yleensä ravintoaineiden määrä painoyksikköä (/100g) kohden; vrt. ravintoainetiheys.

Ravintokuitu = kasvisolujen seinämän ainesosia, jotka eivät pilkkoudu ohutsuolessa imeytyvään muotoon. Kuitu luokitellaan vedensitomiskyvyn mukaan veteen liukenevaksi eli geeliytyväksi ja veteen liukenemattomaksi l. geeliytymättömäksi ravintokuiduksi.

Ravintolisä = ravintoaineita tai muita vaikuttavia aineita sisältäviä pillereitä, joilla täydennetään ruokavaliota. Esimerkkinä vitamiini-, kivennäisaine- ja kuituvalmisteet.

RDA (Recommended Dietary Allowance) = suositeltava päiväsaanti. Amerikkalaisen asiantuntijaryhmän määrittämä ravintoaineen suositusluku, joka perustuu keskimääräiseen tarpeeseen.

Reseptori = solussa jonkin yhdisteen sitoutumiskohta, jota kautta yhdiste esim. pääsee tai vaikuttaa kohdesoluun.

Resistentti tärkkelys = se osa ruoan tärkkelyksestä, joka jää imeytymättä ja kuuluu ravintokuituun. Sitä muodostuu tärkkelyksen kuumennuksen yhteydessä.

Retinoli ks. A-vitamiini.

Retinoliaktiivisuuden ekvivalentti (RAE) = ruoka-aineen A-vitamiinipitoisuutta kuvaava yksikkö, joka ottaa huomioon ruoan retinolin sekä A-vitamiinin esiasteena toimivien karotenoidien aktiivisuuden seuraavasti:
RAE = retinoli (1) : beetakaroteeni (12) : muut A-vitamiinin esiasteena toimivat karotenoidit (24)
(= 1 mikrog retinolia tai 12 mikrog beetakaroteenia tai 24 mikrog muita karotenoideja). Amerikkalainen asiantuntijaryhmä suosittelee aiemman retinoliekvivalentin (RE) korvaamista retinoliaktiivisuuden ekvivalentilla.

Retinoliekvivalentti (RE) = ruoka-aineen A-vitamiinipitoisuutta kuvaava yksikkö, joka ottaa huomioon ruoan retinolin sekä A-vitamiinin esiasteena toimivien karotenoidien aktiivisuuden seuraavasti:
RE = retinoli (1) : beetakaroteeni (6) : muut A-vitamiinin esiasteena toimivat karotenoidit (12)
(= 1 mikrog retinolia tai 6 mikrog beetakaroteenia tai 12 mikrog muita karotenoideja).
Amerikkalainen asiantuntijaryhmä suosittelee aiemman retinoliekvivalentin (RE) korvaamista retinoliaktiivisuuden ekvivalentilla.

Riboflaviini (l. B2-vitamiini) = B-ryhmän vitamiini, joka osallistuu mm. energia-aineenvaihduntaan sekä elimistön antioksidanttipuolustukseen, ks. FAD, FMN.

Riisitauti = lapsille ilmaantuva D-vitamiinin puutostila, joka aiheuttaa luuston pehmenemisen (kivennäisainepitoisuuden vähenemisen). Riisitaudin oireina ovat mm. alaraajojen käyristyminen ja kasvuhäiriöt; vrt. osteoporoosi.

Riittävä saanti = asiantuntijat voivat arvioida ravintoaineen riittävää saantia (AI, engl. adequate intake), kun tutkimustieto ei riitä suositeltavan päiväsaannin (RDA) määrittämiseen.

RNA eli ribonukleiinihappo = yhdiste, joka toimii proteiinien muodostuksessa; mm. folaatti ja B12-vitamiini osallistuvat RNA:n rakenneosien muodostusreaktioihin.

Ruoan lämpövaikutus (eli ruoan termogeeninen vaikutus) = aterian jälkeinen energian kulutus, joka tarvitaan ruoansulatukseen, ravintoaineiden imeytymiseen sekä kuljetukseen ja varastointiin. Sen osuus on n. 5-10 % kokonaisenergian kulutuksesta.

Ruoansulatus = sarja mekaanisia ja kemiallisia tapahtumia, joiden aikana ruoan ravintoaineet muokkautuvat imeytyvään muotoon ruoansulatuskanavassa.

Ruoan termogeeninen vaikutus ks. aterian aiheuttama lämmöntuotto.

Ruoka-aine = tuote tai valmiste, jota käytetään sellaisenaan tai josta valmistetaan ruokaa eri tavoin käsiteltynä.

Ruokalaji = valmistetaan yhdestä tai useammasta ruoka-aineesta

Safa ks. tyydyttynyt rasvahappo.

Sakkaroosi = kahdesta monosakkaridista, glukoosista ja fruktoosista muodostuva hiilihydraatti. Maultaan sakkaroosi on makea. Tavallinen sokeri on puhdasta sakkaroosia. Lisäksi sakkaroosia on marjoissa, hedelmissä ja jonkin verran kasviksissa.

Sakkaroosi = disakkaridi, joka on muodostunut fruktoosista ja glukoosista. Sakkaroosia esiintyy luonnossa marjoissa, hedelmissä sekä jonkin verran kasviksissa ja viljassa. Tavallinen sokeri on puhdasta sakkaroosia; ks. hiilihydraatit.

Sauvasolut = verkkokalvon solut, jotka mahdollistavat hämärässä näkemisen.

Seleeni = välttämätön kivennäisaine, joka proteiineihin sitoutuneena osallistuu mm. elimistön antioksidanttipuolustukseen, kilpirauhashormonien toimintaan sekä vierasaineiden tuhoamiseen.

Sepelvaltimotauti = tila, jossa sydänlihakseen verta tuovat verisuonet ovat ahtautuneet.

Sinkki = välttämätön kivennäisaine, joka aktivoi n. 300 entsyymiä ja osallistuu mm. kudosten muodostukseen, vastustuskyvyn ylläpitoon, elimistön antioksidanttipuolustukseen sekä A-vitamiinin ja rasvahappojen aineenvaihduntaan.

Sisäinen tekijä (IF, intrinsic factor) = B12-vitamiinin imeytymiseen tarvittava yhdiste, jota erittyy mahalaukussa.

Sitruunahapposykli = osa energia-aineenvaihdunnan reittiä, jossa hiilihydraatit, rasvat ja proteiinit hajoavat.

Sokerialkoholit = alkoholimuodossa olevia sokereita, esim. sorbitoli, mannitoli ja ksylitoli. Ne imeytyvät epätäydellisesti ja hitaasti, ja siksi ne suurentavat verensokeria puhdasta sokeria vähemmän.

Solaniini = kitkerän makuinen, haitallinen yhdiste, jota saattaa muodostua, jos peruna joutuu alttiiksi valolle tai vaurioituu. Runsas solaniinin saanti aiheuttaa mm. mahakouristuksia, kuumeilua ja verenpaineen alenemista.

Status = tila, kunto.

Steroli = rengasrakenteisia hiiltä (C), vetyä (H) ja happea (O) sisältävä yhdisteitä, joista yleisin on eläinkunnan kolesteroli. Kasvikunnassa muodostuu kasvisteroleita; ks. kolesteroli, kasvisterolit.

Struuma = pitkäaikainen jodin puutos, joka johtaa kilpirauhasen vajaatoimintaan ja laajentumiseen.

Suositeltava saanti = se määrä ravintoainetta, joka nykytiedon perusteella tyydyttää ravintoaineen tarpeen ja ylläpitää hyvän ravitsemustilan lähes kaikilla terveillä ihmisillä sisältäen tarpeen vaihtelut.

Syanokobalamiini ks. B12-vitamiini.

Sydän- ja verisuonitauti = sydämen ja verisuonien sairauksien yhteisnimi; ks. ateroskleroosi, sepelvaltimotauti.

Sytokromi = rautaa sisältävä elektronien kuljettaja energia-aineenvaihdunnassa elektronien kuljetusketjussa. Sytokromit siirtävät energiaa (elektroneita) solun korkeaenergiseen yhdisteeseen, ATP:hen; ks. elektroninkuljetusketju.

Sytokromi P450 = rautaa sisältävä, myrkyllisiä yhdisteitä ja lääkeaineita hajottava entsyymi, joka sijaitsee ohutsuolen ja maksan soluissa.

Tappisolu = silmän verkkokalvon soluissa valoon reagoivat solut, jotka aistivat värejä.

Tetrahydrofoolihappo = folaatin aktiivinen muoto.

Tiamiini (l. B1-vitamiini) = B-ryhmän vitamiini, joka osallistuu energia-aineenvaihduntaan, DNA:n ja RNA:n muodostusreaktioihin sekä hermoston toimintaan; ks. TPP.

Tokoferoli ks. E-vitamiini.

Tokoferoliekvivalentti = E-vitamiinin määrää kuvaava yksikkö, joka ottaa huomioon tokoferoli- ja tokotrienolien biologisen aktiivisuuden. Tokoferoliekvivalentissa alfatokoferolin aktiivisuudeksi on määritetty 1. jmuiden E-vitamiiniyhdisteiden aktiivisuus on suhteutettu alfatokoferolin aktiivisuuteen.

Tokotrienoli ks. E-vitamiini.

Toksisuus = aineen myrkkyvaikutus.

TPP (engl. thiamin pyrophosphate) = tiamiinia sisältävä koentsyymi, tiamiinipyrofosfaatti

Transferriini = proteiini, joka kuljettaa rautaa sitä tarvitseville kudoksille.

Transrasvahappo = = tyydyttymätön rasvahappo, jonka hiiliatomien kaksoissidosten vetyatomit ovat eri puolella. Transrasvahappo on olomuodoltaan kova, ja sen vaikutukset mm. rasva-aineenvaihduntaan ovat samantyyppiset kuin tyydyttyneen rasvan. Transrasvoja muodostuu mm. kasviöljyjen kovetuksessa ja märehtijöiden pötsissä; vrt. cis-rasvahappo.

Triglyseridi = rasva-aine, joka muodostuu kolmesta (tri=kolme) rasvahaposta, jotka ovat kiinnittyneet glyserolimolekyyliiin. Rasvakudokseen varastoitunut rasva ja yli 95 % ruoan rasvoista on triglyserideinä.

Tripeptidi = kolmen aminohapon ketju (tri=kolme; peptidi = aminohappoketju).

Tryptofaani = aminohappo, joka toimii myös niasiinin esiasteena; 60 mg tryptofaania = 1 mg niasiinia; ks. niasiiniekvivalentti.

Tyydyttymätön rasvahappo = rasvahappo, jossa on yksi tai useampi kaksoissidos. Tyydyttymättömät cis-rasvahapot ovat olomuodoltaan pehmeitä ja transrasvahapot kovia; ks. kerta- ja monityydyttymätön rasvahappo.

Tyydyttynyt rasvahappo (Safa, engl. saturated fatty acid)= rasvahappo, jonka hiilet ovat sitoutuneet keskenään yksinkertaisin sidoksin, mikä tekee rasvan olomuodon kovaksi; vrt. tyydyttymätön rasvahappo.

Tyypin 1 diabetes eli nuoruustyypin diabetes = haiman insuliinia tuottavien solujen tuhoutumisesta aiheutuva insuliinin puutos, mikä aiheuttaa verensokerin suurenemisen. Häiriöitä esiintyy myös rasva-aineenvaihdunnassa. Tyypin 1 diabetes tarvitsee aina insuliinihoidon, joka mukautetaan yksilön elämänrytmiin.

Tyypin 2 diabetes eli aikuistyypin diabetes = sokeriaineenvaihdunnan häiriö, jossa haima tuottaa insuliinihormonia, mutta sen teho on heikko (insuliiniresistenssi) ja sitä erittyy tarvetta hitaammin. Hoitamattomassa tyypin 2 diabeteksessa myös veren rasva-arvot ovat suurentuneet. Yhtenä altistavana tekijänä on ylipaino. Koska viime aikoina on tyypin 2 diabetesta todettu myös lapsilla, on suositeltavaa käyttää ao. käsitettä.

Tärkkelys (glukoosi)n = hiilihydraattien varastomuoto. Tärkkelystä on runsaasti viljavalmisteissa sekä perunassa. Kasvisolujen tärkkelys sisältää satoja, jopa tuhansia glukoosimolekyylejä.

Täydennetty elintarvike= elintarvike, johon on lisätty ravintoaineita täydentämään elintarvikkeen ravintoarvoa. Esimerkkinä ravintoaineilla täydennetyistä elintarvikkeista ovat mm. ykkös- ja rasvattomat maidot, joihin lisätään D-vitamiinia, margariinit ja rasvalevitteeet, joita täydennetään A- ja D-vitamiineilla.

Uniapnea = oireyhtymä, jolle ovat ominaisia vähintään 8 kertaa tunnissa ilmaantuvat yli 10 sekuntia kestävät unenaikaiset hengityskatkokset.

Urea eli virtsa-aine = maksassa muodostuva yhdiste, johon sitoutuu aminohappojen hajotuksessa vapautuva ylimääräinen typpi. Urea kulkeutuu munuaisiin ja erittyy virtsassa.

Uuselintarvike = elintarvikkeet, joita ei ole ennen vuotta 1997 käytetty ihmisravinnoksi merkittävässä määrin EU:n alueella. Uuselintarvikkeiden turvallisuuden arvioivat EU-maiden viranomaiset. Uuselintarvikkeita ovat esim. uusista mikrobeista, levistä, kasveista tai eläimistä koostuvat elintarvikkeet sekä elintarvikkeet, joissa on käytetty uusia valmistusmenetelmiä.

Valkuaisaine ks. proteiini.

Verkkokalvo = sauva- ja tappisoluja sisältävä valoherkkä hermosolujen kerros silmän takaosassa.

Vesi = välttämätön ravintoaine, joka osallistuu mm. elektrolyytti- ja happo-emästasapainon säätelyyn, aineiden kuljetukseen, lukuisiin aineenvaihduntareaktioihin sekä solujen rakenteen muodostukseen.

Veteen liukenematon eli geeliytymätön kuitu = kuidun komponentit, jotka eivät sido vettä. Ne kulkeutuvat paksusuoleen ja nopeuttavat ulostemassan kulkua ehkäisten mm. ummetusta ja mahdollisesti paksusuolen syövän syntyä. Saantilähteenä ovat täysjyväviljavalmisteet; ks. veteen liukeneva ravintokuitu.

Veteen liukeneva (l geeliytyvä kuitu) = geelin muodostava ravintokuitu. Se mm. hidastaa mahalaukun tyhjenemistä ja sitoo ohutsuolessa sappihappoja ja siksi tasaa verensokeria ja pienentää veren LDL-kolesterolipitoisuutta. Saantilähteenä ovat marjat, hedelmät, palkokasvit, kaura ja ohra; ks. veteen liukenematon ravintokuitu.

Vierasaineet = aineet, jotka ovat joutuneet elintarvikkeeseen sattumalta tuotannon, valmistuksen tai säilytyksen yhteydessä. Ne ovat ihmiselle tarpeettomia ja voivat olla terveydelle haitallisia. Vierasaineita ovat torjunta-ainejäämät, raskasmetallit, ympäristömyrkyt (esim. dioksiinit), tuotannon/ruoanvalmistuksen aikana muodostuvat yhdisteet (esim. PAH-yhdisteet, akryyliamidi).

VLCD-dieetti ks. ENE-dieetti.

VLDL (engl. very low density lipoprotein) = lipoproteiini, joka kuljettaa rasvoja (triglyseridejä ja kolesterolia) maksan ulkopuolisille kudoksille. VLDL luovuttaa kuljettamansa triglyseridit kohdekudoksiin, minkä jälkeen se muuttuu pääasiassa kolesterolia kuljettavaksi LDL:ksi; ks. LDL.

Vyötärö-lantiosuhde = vyötärön ja lantion ympärysmitan välien suhde, jonka avulla voidaan arvioida myös lihavuuteen liittyviä sairastavuusriskejä (mm. sydän- ja verisuonitaudit, tyypin 2 diabetes). Jos vyötärö-lantiosuhde on miehillä >0,9 ja naisilla vastaavasti >0,8, suurenee elintapasairauksien riski.

Vyötärölihavuus l. omenalihavuus = lihavuuden muoto, jossa rasvaa kertyy enemmän vyötärölle kuin lantiolle ja reisiin. Vyötärölihavuus lisää metabolisen oireyhtymän riskiä; vrt. päärynälihavuus.

Välttämätön aminohappo = proteiinin rakennusaine, jota elimistössä ei muodostu, vaan se on saatava ravinnosta. Ihmiselle aminohapoista välttämättömiä on ikäkauden mukaan 10-11.

Välttämätön rasvahappo = alfalinoleenihappo ja linolihappo ovat välttämättömiä rasvahappoja, jotka on saatava valmiina ruoasta, koska niitä ei elimistössä muodostu.

Välttämätön ravintoaine = ravintoaine, jota elimistössä ei muodostu ja se on saatava valmiina ruoasta. Välttämätöntä ravintoainetta elimistö tarvitsee kasvuun, lisääntymiseen ja elimistön toimintaan ja toiminnan säätelyyn. Välttämättömiä ravintoaineita ovat hiilihydraatit, rasvojen välttämättömät rasvahapot, proteiinien välttämättömät aminohapot, vitamiinit, kivennäisaineet ja vesi.

Wilsonin tauti = synnynnäinen aineenvaihduntahäiriö, jossa kuparia sitoutuu aivoihin, silmään, munuaisiin ja maksaan. Johtaa hoitamattomana varhaiseen kuolemaan

Ylipaino = ylipainoiseksi on määritetty henkilö, jonka painoindeksi on 25-30 kg/m2. Ylipaino suurentaa mm. tyypin 2 diabeteksen, kohonneen verenpaineen ja nivelrikon riskiä.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.